Tư vấn luật thành lập và tổ chức doanh nghiệp

Tư vấn luật thành lập và tổ chức doanh nghiệp

  Rất nhiều vấn đề liên quan mà doanh nghiệp thường gặp phải khi thành lập mới và rất cần sự hỗ trợ tư vấn từ các Luật sư để tránh những xung đột quyền và lợi ích của các bên, đảm bảo tính chặt chẽ, cân bằng và hài hòa lợi ích chiến lược trong hoạt động lâu dài của doanh nghiệp.

   

  Recall Law sẽ tư vấn về đăng ký doanh nghiệp những nội dung sau đây:

  1. Tư vấn thành lập doanh nghiệp

  - Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng;

  - Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp; các thỏa thuận ban đầu đảm bảo tính chặt chẽ;

  - Tư vấn về ngành nghề kinh doanh; vốn điều lệ, thời hạn góp vốn vào công ty như thế nào để quyền được tối đa nhất và hạn chế tối thiểu rủi ro cho doanh nghiệp;

  - Tư vấn tổ chức bộ máy quản lý, điều hành, bộ máy giúp việc;

  - Tư vấn về thành viên/cổ đông góp vốn, tỷ lệ sở hữu vốn để phù hợp và hạn chế những tranh chấp phát sinh không cần thiết;

  - Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp, đặt dấu, công bố dấu, công bố thông tin thành lập doanh nghiệp;

  - Tư vấn xây dựng điều lệ công ty đúng luật và thỏa mãn ý chí của cổ đông/thành viên góp vốn;

  - Tư vấn tổ chức bộ máy quản lý, điều hành công ty và bộ máy giúp việc;

  - Tư vấn về các vấn đề sau khi thành lập doanh nghiệp như chữ ký số, hóa đơn điện tử, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử;

  Thiết kế website, ấn phẩm quảng cáo;

  - Tư vấn các vấn đề phát sinh khác của doanh nghiệp trong quá trình thành lập.

  2. Tư vấn trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp

  Thông thường khi doanh nghiệp đi vào hoạt động mới phát sinh các vấn đề như:

  - Thay đổi về đăng ký kinh doanh, chuyển loại hình hoạt động…thay đổi thông tin về doanh nghiệp, tăng giảm vốn điều lệ;

  - Những thay đổi về nhân sự liên quan đến pháp luật như: thay đổi người đại diện theo pháp luật, thêm người đại diện theo pháp luật, chức danh người đại diện đã được bổ nhiệm trước đó, cổ đông công ty, thông tin riêng của mỗi thành viên;

  - Mở địa điểm kinh doanh, lập chi nhánh mới hay mở văn phòng đại diện ở tỉnh thành trong và ngoài nước;

  - Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp, giải quyết các vấn đề người lao động khi cổ phần hóa;

  - Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phần ra công chúng;

  - Phát hành trái phiếu huy động vốn cho công ty TNHH, công ty cổ phần;

  - Tham gia họp Đại hội đồng cổ đông; tính họp pháp của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;…

  - Tư vấn giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giải quyết các tranh chấp phát sinh;...

  3. Tư vấn hệ thống quy phạm nội bộ doanh nghiệp

  Muốn doanh nghiệp đi vào hoạt động đúng định hướng thì đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống quy phạm nội bộ doanh nghiệp thật đầy đủ, chính xác và đủ cơ sở pháp lý để đạt được chiến lược đề ra từ ban đầu.

  Recall Law tư vấn xây dựng hệ thống quản trị nội bộ doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật như:

  - Nội quy lao động;

  - Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên/hội đồng quản trị công ty và các đơn vị trực thuộc;

  - Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổng Giám đốc/Giám đốc và bộ máy giúp việc;

  - Hệ thống chức năng, nhiệm vụ của các phòng/ban, các bộ phận trực thuộc;

  - Phân cấp quyền hạn và trách nhiệm các cấp, tránh rủi ro trong quản lý;

  - Mô tả công việc, quyền và nghĩa vụ của từng nhân viên phù hợp với tình hình hoạt động của công ty;

  - Xây dựng hợp đồng lao động mang tính chặt chẽ, đúng luật;

  - Thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thỏa ước lao động tập thể;

  - Chính sách lao động, tiền lương, thưởng và các chính sách đãi ngộ khác giúp nhân viên gắn bó lâu dài với doanh nghiệp;

  - Các duy định, quy chế có liên quan đến hoạt động tài chính, chi tiêu của doanh nghiệp;..

  Thông tin liên hệ

  CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN RECALL 

  Chủ sở hữu/Đại diện theo pháp luật: Luật sư PHẠM VĂN THỐNG.
  Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long, số 9 đường A6, khu vực 11, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

  Giấy ĐKHĐ số: 57-02-0217/TP/ĐKHĐ do Sở Tư Pháp Tp.Cần Thơ cấp.
  Mã số thuế: 1801717739 

  Email: Recall@recall.vn
  Điện thoại: 0928285838

  Đăng ký nhận tin

  Nhập email của bạn để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

  Follow us:
  Thiết kế Web bởi TTS Co.,LTD